USG prenatalne warszawa. Czym jest ultrasonografia?

Diagnostyką prenatalną zajmują się położnicy-ginekolodzy, genetycy, neonatolodzy oraz przedstawiciele innych specjalności lekarskich. Temat ten cieszy się szerokim zainteresowaniem społecznym. Ultrasonografia jest badaniem obrazowym, wykorzystującym ultradźwięki, celem otrzymania ruchomego obrazu struktur wewnętrznych płodu w jamie macicy. Ultrasonografia sprawiła, że położnictwo stało się precyzyjniejszą dziedziną wiedzy, zaś ciąża przebiega mniej stresująco dla wielu przyszłych rodziców.

USG prenatalne warszawa. Co to jest? USG prenatalne w ciąży jest to badanie całkowicie bezbolesne, bezpieczne i nieinwazyjne, niewymagające wcześniejszego przygotowania. USG genetyczne jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, dostarczającym cennych informacji o zdrowiu płodu. USG genetyczne jest to bardzo dokładne badanie ultrasonograficzne, wykonywane w I trymestrze ciąży. Wskazaniami do wykonania USG prenatalnego jest ukończenie 35 lat, nieprawidłowy kariotyp będący kompletnym zestawem chromosomów komórki somatycznej rodziców, narodzenie dziecka, mającego wady genetyczne albo wrodzone. USG I stopnia wykonuje się, by określić wiek ciąży, natomiast dokładniejsze USG II stopnia, przeprowadza celem specjalistycznej diagnostyki płodu.

USG prenatalne warszawa. Kiedy na badania prenatalne?

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonanie trzech badań USG w ciąży:

– Badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży obejmujące: określenie liczby pęcherzyków ciążowych w jamie macicy, dokonanie pomiaru długości ciemieniowo-siedzeniowej, określenie kształtu czaszki, splotów naczyniówkowych komór bocznych. Ponadto podczas USG uwidoczniona jest jama brzuszna, żołądek, ocenia się czynność serca płodu, sprawdza stan pęcherza moczowego, kręgosłupa, wykonuje przeziernoś

fałdu karkowego (jest odległością pomiędzy tkanką podskórną a skórą na poziomie karku płodu), bada kość nosową, kończyny górne i dolne, dokonuje się oceny kosmówki. I tak jeśli np. przezierność fałdu karkowego płodu jest zbyt szeroka, to może wskazywać na zespół Turnera, Downa lub Edwardsa. Wówczas należy pogłębić diagnostykę.

– Badanie USG przypadające na 18 -22 tydzień ciąży oraz między 28-32 tygodniem ciąży obejmuje: ocenę liczby płodów, położenie i czynność serca, oblicza się wymiary płodu: wymiar dwuciemieniowy, obwód głowy, obwód brzucha, długość kości udowej, mierzy orientacyjną masę płodu. Ponadto ocenia budowę płodu: sprawdza się wygląd, położenie czaszki, mózgowia, móżdżku, twarzy płodu – ocena kości nosowej – jako marker wady genetycznej, wargi górnej, kręgosłupa i serca. Ocenia się wygląd jamy brzusznej, żołądka, echogeniczność jelit, pęcherza moczowego, nerek, kończyn. Wykonuje się także ocenę łożyska (stopień dojrzałości wg Grannuma), wygląd sznura pępowinowego oraz bada się objętość płynu owodniowego.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *