Usuwanie odcisków. Stopa to ważna część statyczna i dynamiczna narządu ruchu.

Usuwanie odcisków. Stopa to ważna część statyczna i dynamiczna narządu ruchu. Jest to element podporowy, statycznie umożliwia równowagę położenia ciała w przestrzeni oraz stanowi mechanizm napędowy nadający ciału proporcji w trakcie lokomocji. Prawidłowe ukształtowanie łuków podłużnych i poprzecznych stopy warunkuje prawidłowe jej funkcjonowanie. Stopa to złożona struktura bio-kinetyczna przechodząca podczas Więcej…